ČASOPIS ZA SOCIJALNE DJELATNOSTI
Glavni urednik: Nino Žganec

Bibliografski podaci:
UDK 364
ISSN 2975-4798
doi.org/10.21465/czsd
E-mail: socijalne-djelatnosti@nakladaslap.com


Nakladnik/Publisher:
»Naklada Slap«
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Tel.: + 385 (0)1 6313 044, 099 631 3044
E-mail: nslap@nakladaslap.com
https://www.nakladaslap.com


Cilj

Cilj Časopisa za socijalne djelatnosti je omogućiti prvenstveno stručnjacima iz prakse, istraživačima i znanstvenicima da svoje aktivnosti prezentiraju putem stručnih i znanstvenih članaka čime se nastoji pridonijeti diseminaciji primjera pozitivne stručne prakse, razmjene praktičnih iskustava, unapređivanju stručnih standarda te znanstvenom – teorijskom i istraživačkom razvoju socijalnih djelatnosti.


Bibliografski podaci

Časopis za socijalne djelatnosti
UDK 364
ISSN 2975-4798
doi.org/10.21465/czsd
E-mail: socijalne-djelatnosti@nakladaslap.com


Copyright ©

Nijedan dio ovog časopisa ne smije se umnožiti, fotokopirati niti reproducirati na bilo koji način bez pismenog dopuštenja izdavača.
Smjernice o zaštiti autorskih prava za autore
Predavanjem rukopisa autor potvrđuje i jamči u svoje i u ime koautora da je vlasnik autorskih prava predanog članka, uključujući slike, fotografije, crteže, planove, zemljopisne karte i tablice te da članak i njegov sadržaj ne krše prava treće osobe. Autor će, po prihvaćanju članka za objavljivanje, prenijeti nakladniku ekskluzivna prava za tisak i distribuciju članka i njegova sadržaja u pisanom, elektroničkom ili drugom obliku, u časopisu ili drugim nezavisnim publikacijama, bez ograničenja broja primjeraka, oblika ili područja distribucije. Prava se prenose na trajanje copyrighta prema definiciji međunarodnog prava.

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com