Časopis za socijalne djelatnosti (2022, vol. 1, br. 1)


Stručni rad

Vrednovanje Programa pripreme potencijalnih posvojitelja 4P od strane polaznika programa


Dubravka Svilar Blažinić - CZSS Zagreb – Podružnica Obiteljski centar za Grad Zagreb Preobraženska 4/IV, 10 000 Zagreb
Marko Štengl - CZSS Zagreb – Podružnica Obiteljski centar za Grad Zagreb Preobraženska 4/IV, 10 000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/CZSD.2022.1.1.6

Puni tekst (hrvatski).pdf


Sažetak
Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo i stjecanje prava na roditeljsku skrb. Prije nego što postanu roditelji, osobe koje se odluče na takav oblik stvaranja i proširenja obitelji, uz prethodnu procjenu prolaze i zakonom obvezan proces pripreme za roditeljstvo. Odredba o obaveznoj pripremi u fokus stavlja edukaciju s namjerom da kroz pripremu posvojitelji postignu realističnija očekivanja u vezi s posvojenjem, unaprijede roditeljske vještine te razumiju specifičnosti posvojiteljskog roditeljstva uz povećanje roditeljske kompetentnosti. U ovom istraživanju ispitano je zadovoljstvo korisnika određenim značajkama Programa pripreme potencijalnih posvojitelja 4P. Analizirani su odgovori 63 polaznica i polaznika. Rezultati istraživanja pokazali su kako polaznici programa 4P smatraju sadržaje i teme obrađene u radionicama iznimno korisnima i praktično primjenjivima te su zadovoljni programom u cjelini. Dodatno je ispitana povezanost programa pripreme potencijalnih posvojitelja s doživljajem roditeljskih kompetencija kod potencijalnih posvojitelja. Provedena je usporedba rezultata Skale procjene roditeljske kompetentnosti na početku i po završetku pohađanja programa 4P po podljestvicama efikasnosti i zadovoljstva. Analiziranjem pitanja na podljestvici efikasnosti uočavaju se značajne razlike na ciljanim pitanjima između procjena prije i poslije pohađanja programa 4P, dok na podljestvici zadovoljstva nije bilo značajnih razlika u samoprocjeni roditeljskih kompetencija.

Ključne riječi
posvojenje, edukacija, pripreme, roditeljstvo, roditeljska kompetentnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com